Misi & Visi

 

Visi
Membudayakan penggunaan OSS (Open Source Software) di kalangan sektor awam dan swasta, di samping memberikan kesedaran dan pendedahan tentang kepentingan OSS di dalam era perkembangan ICT pada masa kini.

Misi
Merealisasikan agenda perkongsian maklumat dan pengalaman di dalam penggunaan perisian sumber terbuka di samping meningkatkan kesedaran dan menggalakkan pertumbuhan masyarakat yang berasaskan ilmu sejajar dengan aspirasi negara.